English
Zmenšiť textZväčšiť text

Archív

Zmluvy 2020

Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete /tu/

P.č   Dátum zverejnenia Dátum účinnosti
1 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu 30.1.2020 31.1.2020
2 Dodatok č. 3 ,  VVS a.s. 30.1.2020 31.1.2020
3 Kúpna zmluva č. 9/1/2020/IU 30.1.2020 31.1.2020
4 Darovacia zmluva č. 2019/840-HM 3.2.2020 4.2.2020
5 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 17.2.2020 18.2.2020
6 Zmluva o poskytnutí dotácie stolný tenis 17.2.2020 18.2.2020
7 Zmluva o poskytnutí dotácie  RC Ruka v Ruke 18.2.2020 19.2.2020
8 Zmluva  o poskytnutí dotácie TJ 18.2.2020 19.2.2020
9 Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002993 21.2.2020 22.2.2020
10 Dodatok č. 1/2020 25.2.2020 23.2.2020
11 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 18/2019 2.3.2020 3.3.2020
12 Poistná zmluva Allianz č. 8020094132 16.3.2020 17.3.2020
13 Zmluva č. 320 0373 DPO SR 16.3.2020 17.3.2020
14 Dodatok č. 3 k Zmluve - Natur-Pack, a.s. 17.3.2020 18.3.2020
15 Dohoda č. 20/35/054/107 3.4.2020 4.4.2020
16 Dodatok č. 6 k zmluve o zriadení SOU 3.4.2020 4.4.2020
17 Zmluva o dielo č. 4/2020 30.4.2020 1.5.2020
18 Zmluva o dielo 6.5.2020 7.5.2020
19 Zmluva o dielo BeeM Servis s.r.o. 18.5.2020 19.5.2020
       
20 Zmluva o dielo č. 001/O/2020 28.5.2020 29.5.2020
21 Zmluva o pos.fin.prís. Municipality 12/2020 24.6.2020 25.6.2020

Zmluvy 2019

Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete /tu/

P.č                      Zmluvy                      Dátum zverejnenia Dátum účinnosti
1 Zmluva o poskytovaní služieb  10.1.2019 11.1.2019
2 Dodatok č. 5 k Zmluve č.68/15/2013 10.1.2019 11.1.2019
3 Dohoda č. 01/§12/AC/MOS/2019 23.1.2019 24.1.2019
4 Zmluva o poskytnutí dotácie TJ 11.2.2019 12.2.2019
5 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ Ptičie 5.3.2019 6.3.2019
6 Zmluva o poskytnutí dotácie stolný tenis 5.3.2019 6.3.2019
7 Zmluva o poskytnití dotácie Ruka v ruke 8.3.2019 9.3.2019
8 Dodatok č. 2 k zmluve č. 118/1/2014 19.3.2019 20.3.2019
9 Dodatok č. 10 k Zmluve o nájme  5.4.2019 6.4.2019
10 Dodatok č. 2 k zmluve - NATUR-PACK 8.4.2019 9.4.2019
11 Kúpna zmluva 112019 25.4.2019 26.4.2019
12 Dohoda č. 19/35/50J/41 3.5.2019 4.5.2019
 13 Dodatok č. 6 k Zmluve č. 68/15/2013/IÚ  16.5.2019  17.5.2019 
14 Zmluva o zriadení vecného bremena  23.5.2019 24.5.2019
15 Zmluva o poskyt. fin.prísp.dar EUSTREAM 9/2019 30.5.2019 31.5.2019
16 Zmluva o poskytnutí služieb 30.5.2019 31.5.2019
17 Zmluva č. 39 958 12.6.2019 13.6.2019
18 Zmluva o dielo č. 18/2019 3.9.2019 4.9.2019
19 Kúpna zmluva 19/2019 3.9.2019 4.9.2019
20 Zmluva o poskytovaní stravy 16.9.2019 17.9.2019
21 DOHODA č. 1 UPSVaR 4.11.2019 5.11.2019
22 Dodatok č. 4, VVS a.s. 11.12.2019 12.12.2019
23 Zmluva o poskytovaní služieb Ptava 18.12.2019 19.12.2019
24 Dohoda UPSVaR pomoc v hmot.núdzi 18.12.2019 1.1.2020
25 Darovacia zmluva 18.12.2019 19.12.2019
26 Kúpna zmluva Mopostav, s.r.o. 18.12.2019 19.12.2019

Zmluvy 2018

Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete /tu/

P.č                      Zmluvy                      Dátum zverejnenia Dátum účinnosti
1 Zmluva o zabezp. umelec. vystúpenia 2.2.2018 zrušená 
2 Dodatok č. 4 28.2.2018 1.3.2018
3 Dohoda VVS a.s. 19.3.2018 20.3.2018
4 Dohoda č. 18/35/50J/27 23.3.2018 24.3.2018
5 Zmluva č. 072PO130192 23.3.2018 24.3.2018
6 Dohoda č.6 CVČ Pugačevova 23.5.2018 24.5.2018
7 Dodatok č. 4 VVS a.s. 3.5.2018 4.5.2018
8 Zmluva č. MUNICIPALITY/4/2018 9.5.2018 10.5.2018
9 Zmluva o poskytnutí dotácie TJ 9.5.2018 10.5.2018
10 Zmluva o poskytnutí dotácie DPO 9.5.2018 10.5.2018
11 Zmluva o dielo č.02051/O/2018 21.5.2018 22.5.2018
12 Zmluva č. 38 937 DPO SR 28.5.2018 29.5.2018
13 Zmluva audít 21.5.2018 22.5.2018
14 Zmluva stolný tenis 2018 21.5.2018 22.5.2018
15 Zmluva PROFIL INVEST TWO s.r.o. 6.6.2018 7.6.2018
16 Zmluva o poskyt. dotácie Ruka v ruke 7.6.2018 8.6.2018
17 Zmluva o dielo PP PROTECT s.r.o. 7.6.2018 8.6.2018
18 Dohoda o spoločnom školskom obvode  18.6.2018 19.6.2018
19 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 072PO130192 24.7.2018 1.8.2018
20 Zmluva č. 527/2018/OK 20.8.2018 21.8.2018
21 Zmluva o dielo PROFIL INVEST s.r.o. 6.8.2018 14.8.2018
22 Zmluva o dielo č. 3/2018 MOPOSTAV s.r.o. 13.8.2018 14.8.2018
23 Zmluva o dielo KSK Trading, spol. s .r.o. 18.9.2018 19.9.2018
24 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 26.10.2018 27.10.2018
25 Dodatok k Zmluve o dielo 17.12.2018 18.12.2018

Zmluvy 2017

Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete /tu/

P.č                      Zmluvy                      Dátum zverejnenia Dátum účinnosti
1 Dodatok k zmluve o poskyt.verej.služieb 8.1.2017 9.1.2017
2 Zmluva o poskytnutí dotácie 15.1.2017 16.1.2017
3 Zmluva o poskytnutí dotácie 15.1.2017 16.1.2017
4 Zmluva o poskytnutí dotácie 15.1.2017 16.1.2017
5 Dodatok k zmluve o poskyt.verej.služieb 16.1.2017 17.1.2017
6 Dohoda č. 01/§12/AC/MOS/2017 17.1.2017 17.1.2017
7 Príkazna zmluva č.1/17 30.3.2017 31.3.2017
8 Kúpna zmluva 30.3.2017 31.3.2017
9 Zmluva o poskytnutí dotácie 14.3.2017 15.3.2017
10 Zmluva o poskytnutí dotácie 31.3.2017 1.4.2017
11 Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve 12.4.2017 13.4.2017
12 Dohoda č. 05/2017/§54-ŠnZ 4.5.2017 5.5.2017
13 Príkazná zmluva 10.5.2017 11.5.2017
14 Zmluva o poskytovaní služieb 15.5.2017 16.5.2017
15 Zmluva č. 37738 DPO SR 23.6.2017 24.6.2017
16 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu 24.7.2017 25.7.2017
17 Zmluva o nájme nehnuteľnosti 23.10.2017 24.10.2017
18 Zmluva o dielo č. 01/10/2017 KAPING s.r.o. 25.10.2017  
19 Kúpna zmluva  15.12.2017 16.12.2017
20 Dohoda  UPSVaR č. 17/35/054/144 20.12.2017 21.12.2017
21 Zmluva SFZ 20.12.2017 21.12.2017

Zmluvy 2016

Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete /tu/

Zmluvy 2015

Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete /tu/

Zmluvy 2014

Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete//tu/

Zmluvy 2013

Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete//tu/