English
Zmenšiť textZväčšiť text

Krtkovčatá

Vychádzajúc z názvu nášho projektu "U nás na Podskalke" poukazujeme na to, že aj telesne postihnuté deti s pridruženým mentálnym postihom vedia pri systematickej tvorivej práci vychovávateľov v súčinnosti so zdravotníckym personálom dosiahnuť s týmito deťmi primerané estetické hodnoty. Chceme zvýrazniť aj potrebu handicapovaných detí stretávať sa so zdravými deťmi, mladých ľudí z Centra pre liečbu drogových závislosti Podskalka, charitatívnymi zoskupeniami a jednotlivcami, ktoré veľmi emotívne motivujú deti práve v ich záujmovej a mimoškolskej činnosti. Naša úloha je poukázať na to, že práve hudba, spev je dôležitými prvkami sociálnej rehabilitácie našich detí, pri ich integrácii do spoločnosti. V našej práci kladieme do popredia okrem výchovných aktivít aj priateľstvo k seberovným deťom aj dospelým, ktorí si získali ich sympatie, úctu a obdiv. Takýchto ľudí považujú naše deti za svojich priateľov. A takíto priatelia sú všetci účinkujúci.

PhDr. Ladislav Bohuš