Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Predstavitelia obce

Výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce zo dňa 10. 11. 2018

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 558
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 357
Počet platných hlasovacích lístkov pre volľby:
Poslancov obecného zastupiteľstva 348
Starostu obce 352
Celková volebná účasť 63.9%

Starosta obce

Starosta obce je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám. Postavenie a kompetencie starostu upravujú ustanovenia § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Starosta obce rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta obce na volebné obdobie 2018 - 2022

Poradie Meno a priezvisko Strana Počet hlasov
1. Martin Dzemján SMER-SD 225
2. Tomáš Čorný NEKA 74
3. Peter Behún NÁRODNÁ KOALÍCIA 53

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradená pôsobnosť uvedená v ustanovení § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva, najmä jeho prípravu rokovania, spôsob uznášania sa a voľby orgánov upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Na prijatie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

Poslanci do obecného zastupiteľstva volebné obdobie 2018 – 2022

Poradie Meno a priezvisko Strana Počet hlasov
1. Igor Cukrovaný* SMER-SD 202
2. Ing. Tatiana Kalaninová KDH 193
3. Ing. Gabriel Lancoš NÁRODNÁ KOALÍCIA 135
4. Ing. Mária Husťaková SMER-SD 130
5. Miroslav Mato SMER-SD 130
6. Tomáš Patarák SMER-SD 121
7. Michal Dudič KDH 89
8. Ing. Stanislav Hudák SNS 87
9. Peter Rada KDH 84
10. Ján Repko SNS 71
11. Dušan Mastiľák KDH 68
12. Ján Kundrát KDH 59
13. Ing. Katarína Babincová NÁRODNÁ KOALÍCIA 45
14. Ing. Michal Matuch SMER-SD 44
15. Martina Mastiľáková SNS 36
16. Miroslav Džunda SDKÚ-DS 30

*Igor Cukrovaný nás dňa 15.3.2022 navždy opustil. Česť jeho pamiatke!