Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o začatí konania

 29.10.2021

Oznámenie o začatí konania – súhlas na výrub drevín

Obec Ptičie

__________________________________________________________________________

Naše číslo:Pt-2021/131

Zverejnené: 29.10.2021

Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov/ ďalej len „zákona o OPaK“/  Vás upovedomujeme o následovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť o súhlas na výrub dreviny podľa § 47 ods.3 zákona o OPaK v katastrálnom území Ptičie.

Žiadateľ: súkromná osoba 

 Predmet žiadosti: 

Výrub 1 ks orech kráľovský na pozemku  parc.č. KNC 696/29 v k.ú. Ptičie.

V zmysle § 82 ods.3 zákona Vás žiadame o oznámenie o Vašej účasti v tomto konani najneskôr do 5 pracovných  dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.


Zoznam článkov:

1 2 3 4 >