Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy

  Archív

  Zmluvy 2020

  Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete /tu/

  P.č Dátum zverejnenia Dátum účinnosti
  1 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu 30.1.2020 31.1.2020
  2 Dodatok č. 3 ,  VVS a.s. 30.1.2020 31.1.2020
  3 Dohoda o zabezpečení odbor.praxe 30.1.2020 31.1.2020
  4 Kúpna zmluva č. 9/1/2020/IU 30.1.2020 31.1.2020
  5 Darovacia zmluva č. 2019/840-HM 3.2.2020 4.2.2020
  6 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ 17.2.2020 18.2.2020
  7 Zmluva o poskytnutí dotácie stolný tenis 17.2.2020 18.2.2020
  8 Zmluva o poskytnutí dotácie  RC Ruka v Ruke 18.2.2020 19.2.2020
  9 Zmluva  o poskytnutí dotácie TJ 18.2.2020 19.2.2020
  10 Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002993 21.2.2020 22.2.2020
  11 Dodatok č. 1/2020 25.2.2020 23.2.2020
  12 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 18/2019 2.3.2020 3.3.2020
  13 Poistná zmluva Allianz č. 8020094132 16.3.2020 17.3.2020
  14 Zmluva č. 320 0373 DPO SR 16.3.2020 17.3.2020
  15 Dodatok č. 3 k Zmluve - Natur-Pack, a.s. 17.3.2020 18.3.2020
  16 Dohoda č. 20/35/054/107 3.4.2020 4.4.2020
  17 Dodatok č. 6 k zmluve o zriadení SOU 3.4.2020 4.4.2020
  18 Zmluva o dielo č. 4/2020 30.4.2020 1.5.2020
  19 Zmluva o dielo 6.5.2020 7.5.2020
  20 Zmluva o dielo BeeM Servis s.r.o. 18.5.2020 19.5.2020
  21 Dohoda o zabezpečení odbornej praxe  25.5.2020 26.5.2020
  22 Zmluva o dielo č. 001/O/2020 28.5.2020 29.5.2020
  23 Zmluva o pos.fin.prís. Municipality 12/2020 24.6.2020 25.6.2020

  Zmluvy 2019

  Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete /tu/

  P.č                      Zmluvy                      Dátum zverejnenia Dátum účinnosti
  1 Zmluva o poskytovaní služieb  10.1.2019 11.1.2019
  2 Dodatok č. 5 k Zmluve č.68/15/2013 10.1.2019 11.1.2019
  3 Dohoda č. 01/§12/AC/MOS/2019 23.1.2019 24.1.2019
  4 Zmluva o poskytnutí dotácie TJ 11.2.2019 12.2.2019
  5 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ Ptičie 5.3.2019 6.3.2019
  6 Zmluva o poskytnutí dotácie stolný tenis 5.3.2019 6.3.2019
  7 Zmluva o poskytnití dotácie Ruka v ruke 8.3.2019 9.3.2019
  8 Dodatok č. 2 k zmluve č. 118/1/2014 19.3.2019 20.3.2019
  9 Dodatok č. 10 k Zmluve o nájme  5.4.2019 6.4.2019
  10 Dodatok č. 2 k zmluve - NATUR-PACK 8.4.2019 9.4.2019
  11 Kúpna zmluva 112019 25.4.2019 26.4.2019
  12 Dohoda č. 19/35/50J/41 3.5.2019 4.5.2019
   13 Dodatok č. 6 k Zmluve č. 68/15/2013/IÚ  16.5.2019  17.5.2019 
  14 Zmluva o zriadení vecného bremena  23.5.2019 24.5.2019
  15 Zmluva o poskyt. fin.prísp.dar EUSTREAM 9/2019 30.5.2019 31.5.2019
  16 Zmluva o poskytnutí služieb 30.5.2019 31.5.2019
  17 Zmluva č. 39 958 12.6.2019 13.6.2019
  18 Zmluva o dielo č. 18/2019 3.9.2019 4.9.2019
  19 Kúpna zmluva 19/2019 3.9.2019 4.9.2019
  20 Zmluva o poskytovaní stravy 16.9.2019 17.9.2019
  21 DOHODA č. 1 UPSVaR 4.11.2019 5.11.2019
  22 Dodatok č. 4, VVS a.s. 11.12.2019 12.12.2019
  23 Zmluva o poskytovaní služieb Ptava 18.12.2019 19.12.2019
  24 Dohoda UPSVaR pomoc v hmot.núdzi 18.12.2019 1.1.2020
  25 Darovacia zmluva 18.12.2019 19.12.2019
  26 Kúpna zmluva Mopostav, s.r.o. 18.12.2019 19.12.2019

  Zmluvy 2018

  Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete /tu/

  P.č                      Zmluvy                      Dátum zverejnenia Dátum účinnosti
  1 Zmluva o zabezp. umelec. vystúpenia 2.2.2018 zrušená 
  2 Dodatok č. 4 28.2.2018 1.3.2018
  3 Dohoda VVS a.s. 19.3.2018 20.3.2018
  4 Dohoda č. 18/35/50J/27 23.3.2018 24.3.2018
  5 Zmluva č. 072PO130192 23.3.2018 24.3.2018
  6 Dohoda č.6 CVČ Pugačevova 23.5.2018 24.5.2018
  7 Dodatok č. 4 VVS a.s. 3.5.2018 4.5.2018
  8 Zmluva č. MUNICIPALITY/4/2018 9.5.2018 10.5.2018
  9 Zmluva o poskytnutí dotácie TJ 9.5.2018 10.5.2018
  10 Zmluva o poskytnutí dotácie DPO 9.5.2018 10.5.2018
  11 Zmluva o dielo č.02051/O/2018 21.5.2018 22.5.2018
  12 Zmluva č. 38 937 DPO SR 28.5.2018 29.5.2018
  13 Zmluva audít 21.5.2018 22.5.2018
  14 Zmluva stolný tenis 2018 21.5.2018 22.5.2018
  15 Zmluva PROFIL INVEST TWO s.r.o. 6.6.2018 7.6.2018
  16 Zmluva o poskyt. dotácie Ruka v ruke 7.6.2018 8.6.2018
  17 Zmluva o dielo PP PROTECT s.r.o. 7.6.2018 8.6.2018
  18 Dohoda o spoločnom školskom obvode  18.6.2018 19.6.2018
  19 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 072PO130192 24.7.2018 1.8.2018
  20 Zmluva č. 527/2018/OK 20.8.2018 21.8.2018
  21 Zmluva o dielo PROFIL INVEST s.r.o. 6.8.2018 14.8.2018
  22 Zmluva o dielo č. 3/2018 MOPOSTAV s.r.o. 13.8.2018 14.8.2018
  23 Zmluva o dielo KSK Trading, spol. s .r.o. 18.9.2018 19.9.2018
  24 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 26.10.2018 27.10.2018
  25 Dodatok k Zmluve o dielo 17.12.2018 18.12.2018

  Zmluvy 2017

  Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete /tu/

  P.č                      Zmluvy                      Dátum zverejnenia Dátum účinnosti
  1 Dodatok k zmluve o poskyt.verej.služieb 8.1.2017 9.1.2017
  2 Zmluva o poskytnutí dotácie 15.1.2017 16.1.2017
  3 Zmluva o poskytnutí dotácie 15.1.2017 16.1.2017
  4 Zmluva o poskytnutí dotácie 15.1.2017 16.1.2017
  5 Dodatok k zmluve o poskyt.verej.služieb 16.1.2017 17.1.2017
  6 Dohoda č. 01/§12/AC/MOS/2017 17.1.2017 17.1.2017
  7 Príkazna zmluva č.1/17 30.3.2017 31.3.2017
  8 Kúpna zmluva 30.3.2017 31.3.2017
  9 Zmluva o poskytnutí dotácie 14.3.2017 15.3.2017
  10 Zmluva o poskytnutí dotácie 31.3.2017 1.4.2017
  11 Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve 12.4.2017 13.4.2017
  12 Dohoda č. 05/2017/§54-ŠnZ 4.5.2017 5.5.2017
  13 Príkazná zmluva 10.5.2017 11.5.2017
  14 Zmluva o poskytovaní služieb 15.5.2017 16.5.2017
  15 Zmluva č. 37738 DPO SR 23.6.2017 24.6.2017
  16 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu 24.7.2017 25.7.2017
  17 Zmluva o nájme nehnuteľnosti 23.10.2017 24.10.2017
  18 Zmluva o dielo č. 01/10/2017 KAPING s.r.o. 25.10.2017
  19 Kúpna zmluva  15.12.2017 16.12.2017
  20 Dohoda  UPSVaR č. 17/35/054/144 20.12.2017 21.12.2017
  21 Zmluva SFZ 20.12.2017 21.12.2017

  Zmluvy 2016

  Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete /tu/

  Zmluvy 2015

  Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete /tu/

  Zmluvy 2014

  Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete//tu/

  Zmluvy 2013

  Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete//tu/