Cirkev

Cirkevné oznamy

oznamy na týždeň 24. 6. 2019 - 30. 6. 2019

Pondelok 24.6. Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť 18:00 Ptičie
† Ján, Anna Babincoví a ich zosnulí rodičia
19:00 Chlmec
ZBP pre Jána s rodinou
Utorok 25.6. Féria 8:00 Ptičie (novokňaz M. Mudrík)
† Ján, Maria Hirjakoví a ich rodičia
Streda 26.6. Féria 07:00 Ptičie
† Viktor Grega
Štvrtok 27.6. Féria  
Piatok 28.6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť 18:00 Ptičie
Za farnosť
19:00 Chlmec
† Jozefína Struňáková (1. výročie smrti)
Sobota 29.6. Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť 08:30 Chlmec
† Vladimír Katana (1. výročie smrti)
10:00 Ptičie
ZBP pre Cyrila (životné jubileum)
Nedeľa 30.6. 13. nedeľa v období cez rok
08:30 Ptičie
Za farnosť
10:00 Chlmec (odpust pri kaplnke)
ZBP pre rodiny Karabínovej a Horvátovej
  • Ptičie, Chlmec: 02.07.2019 – púť do Levoče. Záujemcovia nech sa nahlásia u p.kostolníkov
  • Chlmec: Dnes bude zbierka na vykurovanie + stavebná komisia po sv. omši stretnutie
  • Na sviatok sv. Petra a Pavla bude zbierka na : Dobročinné diela Sv. Otca