Cirkev

Cirkevné oznamy

oznamy na týždeň 29. 5. 2017 - 4. 6. 2017

Pondelok 29.5. Féria 18:00 Ptičie
† Silvia Pencáková
Utorok 30.5. Féria 07:00 Ptičie
ZBP rodín Behúnových
Streda 31.5. Féria 18:00 Ptičie
† Margita Hajdučková
18:45 Chlmec
ZBP Olivera Strávku a rodiny
Štvrtok 1.6. Sv. Justína, mučeníka, spomienka 18:00 Chlmec (sv. zmierenia od 16:30h)
† z rodín Hirjakovej, Sninčákovej
Piatok 2.6. Féria (1. piatok mesiaca) 18:00 Ptičie (Adorácia od 16:30h)
† Ján Roháľ
19:00 Chlmec (Adorácia od 17:30h)
ZBP pre Štefana a jeho rodiny
Sobota 3.6. Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka 07:00 Ptičie (Fatimská sobota)
† Ján, Anna, Ján z rodiny Jakubovej
Nedeľa 4.6. Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť
08:30 Ptičie
Za farnosť
10:00 Chlmec
† Vladimír Kelemeca

  • Poďakovanie za zbierku na katolícke masmédia
  • Letné kántrové dni sú v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah: za jednotu kresťanov, za duchovné povolania
  • 01.07.2017 dekanát Snina organizuje púť do Obišoviec na diecéznu Fatimskú sobotu. Tí, ktorí majú záujem nech sa nahlásia u pána kostolníka v sakristií
  • Chorých na 1.piatok spovedám: Ptičie – 09:00h, následne Chlmec