Cirkev

Cirkevné oznamy

oznamy na týždeň 9. 9. 2019 - 15. 9. 2019

Pondelok 9.9. Féria 18:00 Ptičie
† Ján, Mária Hirjakoví
Utorok 10.9. Féria 07:00 Ptičie
† Pavol, Mária a ich rodičia
Streda 11.9. Féria 18:00 Chlmec
ZBP pre Albínu Hromú
Štvrtok 12.9. Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka 18:00 Ptičie
ZBP pre členov RB
18:45 Chlmec
na úmysel Jany
Piatok 13.9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka 18:00 Ptičie
† Zuzana, Štefan Hajdučkoví
18:45 Chlmec
† Jarmila Švidká
Sobota 14.9. Povýšenie sv. Kríža, sviatok 08:30 Ptičie + po sv. omši posvätenie kríža
† Ján, Anna a ich rodičia
10:00 Chlmec
ZBP pre Máriu
Nedeľa 15.9. Sedembolestnej Panny Márie, patrónsky Slovenska, slávnosť
08:30 Chlmec
ZBP pre Marka Hromého
10:30 Ptičie (odpustová slávnosť)
Za farnosť, ZBP pre Máriu
Celebruje : Prof. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
  • Národný Pochod za Život – prihlasovanie + organizáčné pokyny. Bližšie info na nástenke
  • Poďakovanie sa veriacim za účasť v Košiciach, za upratanie kostola a farskej budovy
  • Dnes je zbierka na Rádio Lumen. Pán Boh Zaplať