Cirkev

Cirkevné oznamy

oznamy na týždeň 1. 6. 2020 - 7. 6. 2020

Pondelok 1.6. Preblahoslavenej P. Márie Matky Cirkvi, spomienka 18:00 Ptičie
† Anna, Ján Cukrovaní a rodičia
18:45 Chlmec
† Rozália Sciranková (úmysel RB)
Utorok 2.6. Féria 07:00 Ptičie
† Ján, Helena
Streda 3.6. Sv. Karola Lwangu a spoločníkov mučeníkov, spomienka 18:00 Chlmec
† Emil, Anna, Štefan
Štvrtok 4.6. Nášho Pána J.K. Najvyššieho a Večného Kňaza, sviatok     
Piatok 5.6. Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka 18:00 Ptičie (Adorácia – od 17:00h)
† Ján Behún
19:00 Chlmec (Adorácia – od 18:00h)
Sobota 6.6. Féria (Fatimská sobota) 08:00 Chlmec (z 9.4.)
† Juraj, Jozef, Mária, Ján Kyslanoví
† Anna, Jozef Majerníkoví
18:00 Ptičie (Dolná časť obce)
Na úmysel ordinára
Nedeľa 7.6. Najsvätejšej Trojice, slávnosť
08:30 Chlmec
Za farnosť
10:00 Ptičie (Horná časť obce)
† Mária, Jozef Bešákoví a rodičia
  • Od zajtra sa začína liturgické obdobie cez rok. Mariánska antifóna je Anjel Pána... a odkladá sa veľkonočná svieca – paškál
  • Chlmec,Ptičie: ohlášky
  • Jún – mesiac Božského Srdca
  • Prihlasovanie na birmovku ( od 7. roč. ZŠ vyššie) do konca júna na emailovej adrese: pticie@abuke.sk. (Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefonný kontakt.)
  • Prvoprijímajúci – katechézy v pondelok a piatok o 14:00h – Ptičie