Cirkev

Cirkevné oznamy

oznamy na týždeň 19. 2. 2018 - 25. 2. 2018

Pondelok 19.2. Féria 17:30 Ptičie
† Ján, Jozef
Utorok 20.2. Féria 07:30 Ptičie
† Juraj, Jarmila, Mária
Streda 21.2. Féria 17:30 Chlmec
† Anna Blazniková
Štvrtok 22.2. Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok  
Piatok 23.2. Féria 16:30 Chlmec (krížová cesta + sv.omša)
† Anton Ruják
17:30 Ptičie (krížová cesta + sv.omša)
ZBP pre Jozefa Kalanina s rodinou
Sobota 24.2. Féria 07:30 Ptičie
† Štefan, Mária Behunoví a ich rodičia
Nedeľa 25.2. 2. pôstna nedeľa
08:00 Ptičie
† Jozef Antoni a jeho zosnulí rodičia
09:15 Hažín n/C
10:30 Chlmec
Za farnosť

  • Ptičie, Chlmec  - Poďakovanie za dnešnú zbierku na Charitu
  • Ptičie  – Dnes popoludní po krížovej ceste bude stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi
  • V stredu, piatok a sobotu sú jarné kántrové dni. Záväzný je jeden. Obsah – príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu
  • Sv. Otec František stanovil 23.02.2018 ako deň modlitieb a pôstu za pokoj vo svete. Snažme sa v tento deň prežiť v intenciách pápeža a spojiť sa duchovne s celou Cirkvou
  • Prihláška do Kňazského seminára do 31.marca 2018 – Tí, čo v sebe cítia kňazské povolanie
  • Chlmec – nové kúrenie v kostole