Cirkev

Cirkevné oznamy

oznamy na týždeň 29. 6. 2020 - 5. 7. 2020

Pondelok 29.6. Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť 18:00 Ptičie
Za farnosť
19:00 Chlmec
ZBP rod. Karabínovej, Horvátovej a Vasiľovej
Utorok 30.6. Féria 07:00 Ptičie
† Mária Mastiľaková
Streda 1.7. Féria  
Štvrtok 2.7. Návšteva Panny Márie, sviatok 18:00 Chlmec
† Mária Hirjaková (RB)
18:45 Ptičie
Na úmysel ordinára
Piatok 3.7. Sv. Tomáša, apoštola, sviatok 18:00 Ptičie
ZBP pre Katarínu
19:00 Chlmec
† Helena Kenderešová (RB)
Sobota 4.7. Féria (Fatimská sobota) 07:00 Ptičie
Na úmysel Bohuznámej
07:45 Chlmec
Za farnosť
Nedeľa 5.7. Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť
08:30 Ptičie
ZBP pre Renátu Borovskú s rod. (ž.j)
10:00 Chlmec
† Rozália, Jozef, Mária, Ján, Anton
  • Všetkých prihlásených birmovancov chcem poprosiť o prvé stretnutie s nimi v sobotu 04.07.2020 vo farskom kostole v Ptičom o 16:00h. Účasť je povinná
  • Odpustová slávnosť k titulu Návštevy Panny Márie v Chlmci  pri kaplnke, tohto roku sa neuskutoční