Cirkev

Cirkevné oznamy

oznamy na týždeň 18. 9. 2017 - 24. 9. 2017

Pondelok 18.9. Féria 18:00 Ptičie
ZBP pre Petra, Jozefa, Lukáša s rodinami
Utorok 19.9. Féria 07:00 Ptičie
† Ján, Mária, Michal Mastiľákoví
Streda 20.9. Sv. Ondreja Kima Taegona, kňaza, a Pavla Chonga Hasanga a spol., mučeníkov, spomienka 18:00 Chlmec
† Štefan, Helena,
† Michal, Mária Hirjakoví
Štvrtok 21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok 18:00 Ptičie
† Mária Boberová a ostatní zosnulí z rodiny
Piatok 22.9. Féria 17:30 Ptičie
ZBP pre Viliama, Romanu, Tamaru a Nina
18:15 Chlmec
† Michal Matyščák
Sobota 23.9. Sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov, spomienka 08:00 Chlmec
ZBP pre rodinu Václava Urička
17:30 Ptičie
(Stretnutie s birmovancami)
Nedeľa 24.9. 25. nedeľa v období cez rok
08:30 Chlmec
Odovzdanie do Božej vôle pre Antona Rujáka
10:00 Ptičie
Za farnosť

  • Jesenné kántrové dni sú na budúci týždeň v stredu , piatok a sobotu. Záväzný je jeden deň. Obsah modlitieb a obiet: Poďakovanie za úrodu
  • Chlmec, Ptičie: ohlášky
  • Ptičie: Poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa podieľali na odpustovej slávnosti. Pán Boh Zaplať!
  • Poďakovanie sa za zbierku na rádio Lúmen. Pán Boh Zaplať!