Cirkev

Cirkevné oznamy

oznamy na týždeň 23. 4. 2018 - 29. 4. 2018

Pondelok 23.4. Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka 18:00 Ptičie
† Michal, Mária Tomovčíkoví
18:45 Chlmec
† Anton Rujak
Utorok 24.4. Sv. Juraja, mučeníka, ľubovoľná spomienka 07:00 Ptičie
† Zuzana, Štefan Klamároví
Streda 25.4. Sv. Marka, evanjelistu, sviatok 18:00 Chlmec
† Michal, Zuzana, Jozef, Františka, Juraj, Paulína
Štvrtok 26.4. Féria  
Piatok 27.4. Féria 18:00 Ptičie
ZBP pre Adrianu (životné jubileum)
18:45 Chlmec
† Jozefína, Ján, Michal, Michal
Sobota 28.4. Féria 07:00 Ptičie
ZBP pre Jána Behúna
Nedeľa 29.4. 5. veľkonočná nedeľa
08:30 Ptičie
Za farnosť
10:00 Chlmec
ZBP pre rod. Ficovej, Firdovej, Styrančákovej, Beňovej

  • Deň otvorených dverí – Kňazský seminár
  • Zbierka: na Kňazský seminár – poďakovanie sa
  • Dnes popoludní o 15:00h -  stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov