Cirkev

Cirkevné oznamy

oznamy na týždeň 14. 1. 2018 - 20. 1. 2019

Pondelok 14.1. Féria 17:30 Ptičie
† Jakub, Margita, Jozef, Karol
Utorok 15.1. Féria 07:30 Ptičie
† Ján, Anna Hivkoví a ich rodičia
Streda 16.1. Féria 17:30 Chlmec
† Helena, Štefan, Michal, Mária Hirjakoví
Štvrtok 17.1. Sv. Antona, opáta, spomienka 17:30 Ptičie
ZBP pre Bohuznámeho
Piatok 18.1. Féria 16:45 Chmec
† Anna Franková
17:30 Ptičie
ZBP pre Jána, Petra, Františka
Sobota 19.1. Féria 07:30 Ptičie
† Štefan Kurej a zosnulí z rodiny
Nedeľa 20.1. 2. nedeľa v cezročnom období
08:30 Ptičie
ZBP pre Dominika
10:00 Chlmec
Za farnosť
  • Chlmec: Dnes popoludní o 14:00h začnem požehnávať domy
  • Od 18.do 25.januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na pastoráciu mládeže ACM + UPC
  • Chlmec: Na budúcu nedeľu sa uskutoční prvá zbierka po obci na nové kúrenie v kostole