Cirkev

Cirkevné oznamy

oznamy na týždeň 24. 2. 2020 - 1. 3. 2020

Pondelok 24.2. Féria 17:30 Ptičie
† Ján, Mária Hirjakoví
Utorok 25.2. Féria 07:30 Ptičie
ZBP pre Bohuznáme sestry
Streda 26.2. Popolcová streda
(Deň pokánia v celej Cirkvi)
17:00 Chlmec
† Paulína, Juraj, Zuzana, Ján Chorvátoví
18:15 Ptičie
ZBP pre Viktora Balaščíka s rodinou (ž.j.)
Štvrtok 27.2. Féria
Piatok 28.2. Féria 16:30 Chlmec (Krížová cesta + sv. omša)
† Anna Mičáková
17:30 Ptičie (Krížová cesta  + sv. omša)
ZBP pre Gabrielu Balaščíkovu
Sobota 29.2. Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok 07:30 Chlmec
ZBP pre Máriu Balaščíkovú s rodinou
Nedeľa 1.3. Prvá pôstna nedeľa
08:00 Chlmec
Za farnosť
09:15 Hažín n/C
10:30 Ptičie
† Zlatica Pľuchtová
  • Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu
  • Ptičie: V pôstnom období  - milodar na kvety k Božiemu hrobu
  • Direktórium
  • Pobožnosť krížovej cesty – povzbudenie
  • Krížové cesty v piatok nech sa začnú modliť v Chlmci o 16:30h a v Ptičom o 17:30h a následne po skončení krížovej cesty bude sv.omša. V nedeľu o 14:00h.