Cirkev

Cirkevné oznamy

oznamy na týždeň 17. 12. 2018 - 23. 12. 2018

Pondelok 17.12. Féria 06:00 Ptičie
ZBP pre Margitu Cukrovanú
Utorok 18.12. Féria
(Sv. zmierenia v našej farnosti - pred Vianocami)
17:00 Chlmec (od 15:30h – sv. zmierenia)
† Anastázia, Vasil  Puškároví
17:00 Ptičie ( od 15:30h – sv. zmierenia)
† Ján Antoni a jeho zosnulí rodičia
Streda 19.12. Féria  
Štvrtok 20.12. Féria 06:00 Chlmec
† Vladimír, Ernest
Piatok 21.12. Féria 06:00 Ptičie
ZBP pre Stanislava
Sobota 22.12. Féria 06:00 Ptičie
† Vendelín Rada
Nedeľa 23.12. 4. adventná nedeľa
08:30 Chlmec
† Ján Strávka
10:00 Ptičie
Za farnosť
  • Nahlásenie chorých u pána kostolníka – Sviatosť zmierenia + sv. prijímanie bude takto: Chlmec – od 09:00h. Ptičie – cca 10:30h
  • Výzva k dobrej príprave na sv. zmierenia
  • Ptičie, Chlmec: Úmysly sv. omší na ½ polrok 2019 sú obsadené
  • Poďakovanie sa ženám a chlapom za účasť a pomoc pri uprataní farskej budovy pred Vianocami
  • Sv. zmierenia v advente sa vysluhuje  po rorátných sv. omšiach okrem soboty