Cirkev

Cirkevné oznamy

oznamy na týždeň 22. 4. 2019 - 28. 4. 2019

Pondelok 22.4. Veľkonočný pondelok 08:30 Ptičie
† Michal, Ján Repkoví
10:00 Chlmec
ZBP pre Lilianu, Annu a ich rodičov
Utorok 23.4. Veľkonočný utorok 07:00 Ptičie
† Michal Džubák
Streda 24.4. Veľkonočná streda 18:00 Chlmec
† Jozef, Mária Chromí
† Ján, Mária Kyslanoví
Štvrtok 25.4. Veľkonočný štvrtok  
Piatok 26.4. Veľkonočný piatok 18:00 Ptičie
† Ján, Terézia Kenderešoví
18:45 Chlmec
† Michal, Zuzana Juskoví
† Martin, Ľudmila Frankoví
Sobota 27.4. Veľkonočný sobota  
Nedeľa 28.4. 2. veľkonočná nedeľa
(Nedeľa Božieho milosrdenstva)
08:30 Chlmec
† kňaz Ján Gnip
10:00 Ptičie
Za farnosť
  • Poďakovanie všetkým zaangažovaným pri Veľkonočnom trojdní (rodina p.kostolníka, kurátori, speváci, kantorky, miništranti, lektori.) + spoločné upratovanie
  • Pozvánka na odpustové slávnosti Božieho milosrdenstva (Snina, N. Hrušov, Smižany, Košice – KVP)
  • Arcidiecézne stretnutie mládeže – Sabinov