Urbariát

Urbariát pozemkové spoločenstvo Ptičie, ďalej U-PS Ptičie, je organizácia vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti bývalých urbárnikov obce Ptičie. Potomkovia týchto vlastníkov a ich právoplatní dediči, po preukázaní a doložení listu vlastníctva, sú právoplatnými členmi U-PS Ptičie.

Stanovy U-PS Ptičie
 stiahnuť (46 kB, vo formáte PDF)

Zmluva o pozemkovom spoločenstve
 stiahnuť (118 kB, vo formáte PDF)