Zverejňovanie

Zmluvy 2019

Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete /tu/

 

Zverejňovanie zmlúv
P.č                      Zmluvy                      Dátum zverejnenia Dátum účinnosti
1 Zmluva o poskytovaní služieb  10.1.2019 11.1.2019
2 Dodatok č. 5 k Zmluve č.68/15/2013 10.1.2019 11.1.2019
3 Dohoda č. 01/§12/AC/MOS/2019 23.1.2019 24.1.2019
4 Zmluva o poskytnutí dotácie TJ 11.2.2019 12.2.2019
5 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZ Ptičie 5.3.2019 6.3.2019
6 Zmluva o poskytnutí dotácie stolný tenis 5.3.2019 6.3.2019
7 Zmluva o poskytnití dotácie Ruka v ruke 8.3.2019 9.3.2019
8 Dodatok č. 2 k zmluve č. 118/1/2014 19.3.2019 20.3.2019
9 Dodatok č. 10 k Zmluve o nájme  5.4.2019 6.4.2019
10 Dodatok č. 2 k zmluve - NATUR-PACK 8.4.2019 9.4.2019
11 Kúpna zmluva 112019 25.4.2019 26.4.2019
12 Dohoda č. 19/35/50J/41 3.5.2019 4.5.2019
 13 Dodatok č. 6 k Zmluve č. 68/15/2013/IÚ  16.5.2019  17.5.2019 
14 Zmluva o zriadení vecného bremena  23.5.2019 24.5.2019
15 Zmluva o poskyt. fin.prísp.dar EUSTREAM 9/2019 30.5.2019 31.5.2019
16 Zmluva o poskytnutí služieb 30.5.2019 31.5.2019
17 Zmluva č. 39 958 12.6.2019 13.6.2019
18 Zmluva o dielo č. 18/2019 3.9.2019 4.9.2019
19 Kúpna zmluva 19/2019 3.9.2019 4.9.2019
       

Zmluvy 2018

Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete /tu/

 

Zverejňovanie zmlúv
P.č                      Zmluvy                      Dátum zverejnenia Dátum účinnosti
1 Zmluva o zabezp. umelec. vystúpenia 2.2.2018 zrušená 
       
2 Dodatok č. 4 28.2.2018 1.3.2018
3 Dohoda VVS a.s. 19.3.2018 20.3.2018
4 Dohoda č. 18/35/50J/27 23.3.2018 24.3.2018
5 Zmluva č. 072PO130192 23.3.2018 24.3.2018
6 Dohoda č.6 CVČ Pugačevova 23.5.2018 24.5.2018
7 Dodatok č. 4 VVS a.s. 3.5.2018 4.5.2018
8 Zmluva č. MUNICIPALITY/4/2018 9.5.2018 10.5.2018
9 Zmluva o poskytnutí dotácie TJ 9.5.2018 10.5.2018
10 Zmluva o poskytnutí dotácie DPO 9.5.2018 10.5.2018
11 Zmluva o dielo č.02051/O/2018 21.5.2018 22.5.2018
12 Zmluva č. 38 937 DPO SR 28.5.2018 29.5.2018
13 Zmluva audít 21.5.2018 22.5.2018
14 Zmluva stolný tenis 2018 21.5.2018 22.5.2018
15 Zmluva PROFIL INVEST TWO s.r.o. 6.6.2018 7.6.2018
16 Zmluva o poskyt. dotácie Ruka v ruke 7.6.2018 8.6.2018
17 Zmluva o dielo PP PROTECT s.r.o. 7.6.2018 8.6.2018
18 Dohoda o spoločnom školskom obvode  18.6.2018 19.6.2018
19 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 072PO130192 24.7.2018 1.8.2018
20 Zmluva č. 527/2018/OK 20.8.2018 21.8.2018
21 Zmluva o dielo PROFIL INVEST s.r.o. 6.8.2018 14.8.2018
22 Zmluva o dielo č. 3/2018 MOPOSTAV s.r.o. 13.8.2018 14.8.2018
23 Zmluva o dielo KSK Trading, spol. s .r.o. 18.9.2018 19.9.2018
24 Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 26.10.2018 27.10.2018
25 Dodatok k Zmluve o dielo 17.12.2018 18.12.2018
       

 

Zmluvy 2017

Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete /tu/

 

Zverejňovanie zmlúv
P.č                      Zmluvy                      Dátum zverejnenia Dátum účinnosti
1 Dodatok k zmluve o poskyt.verej.služieb 8.1.2017 9.1.2017
2 Zmluva o poskytnutí dotácie 15.1.2017 16.1.2017
3 Zmluva o poskytnutí dotácie 15.1.2017 16.1.2017
4 Zmluva o poskytnutí dotácie 15.1.2017 16.1.2017
5 Dodatok k zmluve o poskyt.verej.služieb 16.1.2017 17.1.2017
6 Dohoda č. 01/§12/AC/MOS/2017 17.1.2017 17.1.2017
7 Príkazna zmluva č.1/17 30.3.2017 31.3.2017
8 Kúpna zmluva 30.3.2017 31.3.2017
9 Zmluva o poskytnutí dotácie 14.3.2017 15.3.2017
10 Zmluva o poskytnutí dotácie 31.3.2017 1.4.2017
11 Dodatok č.1 k Rámcovej zmluve 12.4.2017 13.4.2017
12 Dohoda č. 05/2017/§54-ŠnZ 4.5.2017 5.5.2017
13 Príkazná zmluva 10.5.2017 11.5.2017
14 Zmluva o poskytovaní služieb 15.5.2017 16.5.2017
15 Zmluva č. 37738 DPO SR 23.6.2017 24.6.2017
16 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke plynu 24.7.2017 25.7.2017
17 Zmluva o nájme nehnuteľnosti 23.10.2017 24.10.2017
18 Zmluva o dielo č. 01/10/2017 KAPING s.r.o. 25.10.2017  
19 Kúpna zmluva  15.12.2017 16.12.2017
20 Dohoda  UPSVaR č. 17/35/054/144 20.12.2017 21.12.2017
21 Zmluva SFZ 20.12.2017 21.12.2017
       

Zmluvy 2016

Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete /tu/

 

Zmluvy 2015

Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete /tu/

 

Zmluvy 2014

Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete//tu /

 

Zmluvy 2013

Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete//tu /

 

 

Zmluvy 2012

Zverejnovanie objednávok, zmluv a faktúr si prezriete/tu/ 


 

Zmluvy 2011

Zverejňovanie zmlúv
P.č                Faktúry/Zmluvy/Objednávky                          Dátum zverejnenia Dátum účinnosti
1. Faktúra za jedálne kupóny 03.01.2011 05.01.2011 
2.  Faktúra FURA s.r.o. 10.01.2011  14.01.2011 
3. Faktúra VVS a.s.  10.01.2011  24.01.2011 
4. Faktúra SPP a.s.  10.01.2011  18.01.2011 
5. Faktúra VSE a.s. 15.01.2011  26.01.2011 
6.  Faktúra VSE a.s.  01.02.2011  08.02.2011 
7.  Faktúra FÚRA s.r.o.  05.02.2011  14.02.2011 
 8. Fakúra SPP a.s.  10.02.2011  17.02.2011 
 9. Fakúra Reklamná agentúra WM  03.02.2011  15.02.2011 
 10. Faktúra Dejeuner s.r.o.  22.02.2011  24.02.2011 
 11. Faktúra Slov.hydrometeorologický ústav  07.03.2011  09.03.2011 
12.  Faktúra SPP a.s.  07.03.2011  17.03.2011 
13.  Faktúra FÚRA s.r.o.  10.03.2011  14.03.2011 
 14. Faktúra Ing. Mihalík - GEOMM  16.03.2011  21.03.2011 
15.  Faktúra MEVAKO s.r.o.   22.03.2011 28.03.2011 
 16. Faktúra Ing. Anton Klajban  01.04.2011  08.04.2011 
17.  Faktúra SPP a.s.  08.04.2011  14.04.2011 
 18. Faktúra Dejeuner s.r.o.  19.04.2011  21.04.2011 
19.  Faktúra FÚRA s.r.o.  09.05.2011  14.05.2011 
20.  Faktúra VSE a.s.  20.04.2011  09.05.2011 
21.   Dohoda č. 11/§50j/2011  12.05.2011 31.10.2011 
22.  Zmluva o dielo - LESOSTAV VÝCHOD s.r.o.  25.05.2011  31.10.2011 
23.  ZMLUVA o poskyt.fin.prost.na prvý realiz.projekt Progr.revit.  30.05.2011  31.10.2011  
24.  Faktúra STAVOUNIVERZAL - SM s.r.o.  06.06.2011  13.06.2011 
25. Faktúra JARKOP 09.06.2011  13.06.2011 
 26. Faktúra FURA s.r.o. 52011  09.06.2011  14.062011 
27.  Faktúra Dejeuner s.r.o.  14.06.2011  21.06.2011 
 28. Faktúra FURA s.r.o.  04.07.2011  14.07.2011 
 29. Faktúra LESOSTAV VÝCHOD s.r.o.  06.07.2011  15.07.2011 
 30 Faktúra VSE a.s. 82011  04.08.2011  31.08.2011 
 31 Faktúra FURA s.r.o. 72011  08.08.2011  14.08.2011 
32  Faktúra Dejeuner s.r.o.  15.08.2011  22.08.2011 
 33 Faktúra LESOTAV VÝCHOD s.r.o. 611 02.06.2011  27.06.2011 
34  Faktúra B+B projekt  16.08.2011  26.08.2011 
 35 Faktúra LESOSTAV VÝCHOD s.r.o. 811 23.08.2011  06.09.2011 
36  Faktúra FURA s.r.o. 82011  31.08.2011  14.09.2011 
 37 Faktúra LESOSTAV VÝCHOD s.r.o. 911  30.09.2011  14.10.2011 
 38 Faktúra FÚRA s.r.o. 92011  30.09.2011  14.10.2011 
39  Faktúra Dejeuner s.r.o.  25.10.2011  25.10.2011 
 40 Faktúra VSE a.s. 42011  4.11.2011  8.11.2011 
 41 Faktúra FURA s.r.o. 102011   4.11.2011 14.11.2011 
 42 Faktúra Ing.Mihalík GEOMM 1 23.11.2011  30.11.2011 
43  Faktúra FURA s.r.o. 112011  05.12.2011  14.12.2011 
44  Faktúra VVS a.s.   06.12.2011  19.12.2011 
45  Faktúra WAMA  06.12.2011  05.01.2012