O stránke

Pri vytváraní stránky našej obce by sme chceli poďakovať ľuďom, ktorí boli nápomocní a svojou ochotou posilnili naše presvedčenie o správnosti vynaloženého úsilia:

starostovi obce
ktorý dal „zelenú" k vytvoreniu tejto stránky
autorom pôvodnej stránky obce
ktorí spracovali pôvodné podklady a fotografie obce
Andrejovi Škubovi ml.
za jeho schopnosť, trpezlivosť a ochotu neustále dopĺňať a inovovať formu aj obsah webovskej stránky