Náš cintorín

V tejto časti Vám ponúkame možnosť vyhľadať si bližšie informácie o zosnulých na našom cintoríne. Po zvolení priezviska zosnulého je k dispozícii informácia o úmrtí, fotografia hrobu a jeho umiestnenie na pohrebisku. Vyhľadávanie nájdete na nasledujúcej linke:

http://www.pohrebiska.sk/vyhladanie.jsp?obec=101&obce=101